Doktor och fru Karl Graméns donationsstiftelse

Kapital: 930506 kr.

Den disponibla delen av avkastningen utdelas årligen genom socialnämndens försorg i ömmande fall såsom understöd till åldringar, föräldralösa barn, ensamstående mödrar, långvarigt sjuka personer och invalidiserade personer - bland annat C P (cerebralparetiska) barn - samt vidare till barn med läs- och skrivsvårigheter (förut s k ordblinda) ävensom vid behov till sammanslutningar i Vänersborg av alkoholskadade personer (s k länkföreningar).

De olika bidragstagarna skola ha hemvist i Vänersborgs kommun. Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel tillföras fondens kapital och att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Adress:
Doktor och fru Karl Graméns donationsstiftelse
Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen
462 85 Vänersborg

Telefon 0521-271000
Fax: 0521-271154

Målgrupper: Ensamstående mödrar, Föräldralösa barn, Åldringar Ort: Vänersborg

Västra Götalands län

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *