Stiftelsen Johanna Selggrens fond

Kapital: 1228559 kr.

Att av fondens årliga avkastning skall minst 10 % läggas till kapitalet, att den för utdelning disponibla avkastning används för bidrag till behövande ensamstående kvinnor inom förutvarande Gävle stad, att bidrag utgår storleksmaximerade belopp som hjälp till rekreationsresor eller inköp av trivselskapande föremål, att vid disposition av medel från fonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för donationen i den utsträckning som finnes lämpligt samt att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Fonden stiftades redan 1865 med syfte att avkastningen från fonden skall utdelas till "två eller flera ogifta fruntimmer af oförvitligt uppförande, som kunna räknas till pauvres hoteux". Fonden har permuterats 1977-01-21. Därvid har beslutats att fonden skall utgöra en särfond med samma ändamålsbestämning som sociala centralnämndens 1:a samfond.

Kuriosa: Fonden nämns i P. G. Bergs lexicon 'Anteckningar om Svenska Qvinnor': Till minne af mamsell Johanna S., hafva hennes arfvingar d. 21 Juli 1865 till Gefle fattigvård öfverlemnat 5000 rdr, hvaraf räntan användes till det ändamål, fattigvårdsstyrelsen bestämmer, dock med vilkor, att kapitalet förökas med 10 proc. af den årliga räntan. Stiftelsen är benämnd: "Johanna Selggrens fond".

Adress:
Stiftelsen Johanna Selggrens fond
Gävle kommun
KLK Ekonomi
801 84 Gävle

Telefon 026-17 80 00
Fax: 026-17 80 69
Kontaktperson: Anna-Carin Engström

Målgrupper: Ensamstående kvinnor Ort: Gävle

Gävleborgs län

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *